Hindi Poem Recitation Competition
 (06/09/2017)

RESULTS

KG-I A KG-I B KG-II A

1. Aaradhya Goyal
2. Navika Rangwani
3. Titiksha Sharma
Consolation Unnati Sunil Parnami
1. Prachita Bagra
2. Mihika Sharma
3. Khwahish Soni
Consolation Sanchita Peswani
1. Aradhya Goyal
2. Vanya Pandey
3. Kaashvi Praveen Sharma
Consolation Divyanshi Arora
 

KG-II B KG-II C  

1. Vanshika Sharma
2. Gauranshi Khurana
3. Nehal Jain
Consolation Arupriya Sharma
1. Aradhya Sharma
2. Ojasvi Bhati
3. Sanvi Jain
Consolation Aaradhya Jain